Our Capabilities
Residential Development
The Brand 名御
No. 101 Tai Tong Road, Yuen Long
The Woodsville 溱林
No. 18 Hung Shun Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long
Imperial Villas (Phase I) 帝庭居 (一期)
No. 8 Ping Chuk Lane, Ping Shan, Yuen Long
Imperial Villas (Phase II) 帝庭居 (二期)
No. 1 Ping Chuk Lane, Ping Shan, Yuen Long